Безплатни обяви avanta.cc
Аванта - Безплатни обяви - 33314
   

Dalavera - Version 2.01
ИМОТИ ПОД НАЕМ
ИМОТИ ПРОДАВА
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ
АВТО ПАЗАР
ЕКСКУРЗИИ И ТУРИЗЪМ
Работа, Jobs и Au-Pair
ТЪРГОВИЯ, БИЗНЕС
Лаптопи и Компютри
Електроника, Electronics
УСЛУГИ от А до Я
РАЗНИ от А до Я
Hi-Fi аудио и DJ техника
Курсове и обучение
Селскостопанска БОРСА
МЕДИЦИНА и КОЗМЕТИКА
Домашни любимци
Спорт и хоби
ТЪРГОВИЯ С ОБОРУДВАНЕ
 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Далавера ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
КАБИНЕТИ / ДОКТОРИ 370
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 38
ОТСЛАБВАНЕ 35
КОЗМЕТИКА, ФРИЗЬОРСТВО 56
МАСАЖИ / ТЕРАПИИ 89
РАЗНИ КОЗМЕТИЧНИ 36
РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ 380

  Подробно търсене  
 
  
 Безплатно хранене за лица, изпаднали в безпомощност.   гр.Шумен   0 Лв. 
Трапезарията предлага безплатно хранене за лица, изпаднали в безпомощност, поради липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотни стари хора и инвалиди, получаващи минимални пенсии и скитащи и безпризорни лица. Обществена трапезария. Капацитетът й е 90 места. гр. Шумен, ул.“Васил Левски” №4, Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 виж цялата обява »
 Комплекс за социални услуги за деца и семейства.   гр.Шумен   0 Лв. 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Социалната работа в Комплекса се предоставя в три центъра: * Център за обществена подкрепа с капацитет 79 лица месечно; * Звено “Майка и бебе” с капацитет 6 лица; * Център за работа с деца на улицата – капацитет 15 лица месечно. Към Центъра за обществена подкрепа функционира Център за временн виж цялата обява »
 Социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания.   гр.Шумен   0 Лв. 
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания; ЦСРИ за лица със зрителни увреждания е с капацитет 25 места и предлага социални и рехабилитационни услуги, консултации и обучение на зрително затруднени лица и техните близки. гр. Шумен, ул.“Цар Освободител”№104; Управител – Г. Петкова, тел.:054/801 282 виж цялата обява »
 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физическо увреждане   гр.Шумен   0 Лв. 
Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания. Центърът предлага консултиране и информиране, обучение, медицинска рехабилитация на деца, младежи и възрастни хора с физически увреждания, консултиране на родители на деца с физически увреждания, трудотерапия, арттерапия, индивидуални занимания, конна езда и плуване за де виж цялата обява »
 Социална рехабилитация и интеграция, лица над 18 г. със степен на увреждане   гр.Шумен   0 Лв. 
Център за социална рехабилитация и интеграция. Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, насочени към създаване и поддържане на социални умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугите предоставяни в виж цялата обява »
 Наблюдавано жилище - млади хора на възраст над 18 години - 4 места.   гр.Шумен   0 Лв. 
Наблюдавано жилище - 4 места. В наблюдаваното жилище се настаняват млади хора на възраст над 18 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен и независим живот. Услугите на наблюдаваното жилище се ползват от младежи и девойки, напуснали специализирана институция и млади хора виж цялата обява »
 Наблюдавано жилище - млади хора на възраст над 18 години - 2 места.   гр.Шумен   0 Лв. 
Наблюдавано жилище - 2 места. В наблюдаваното жилище се настаняват млади хора на възраст над 18 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен и независим живот. Услугите на наблюдаваното жилище могат се ползват от младежи и девойки, напуснали специализирана институция и млади виж цялата обява »
 Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа, с. В. Друмев.   Шумен област   0 Лв. 
Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа. Центърът е с капацитет 25 места и работи с деца от 3 до 18 години, които се нуждаят от медицинска рехабилитация, обучение, подкрепа за личностно съзряване, развиване на възможностите за задоволяване на ежедневните потребности, развитие на различни навици и умения за живот. Услугите, които виж цялата обява »
 Център за настаняване деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“   гр.Шумен   0 Лв. 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“. Капацитет – 14 места; Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която създава условия за отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда близка до семейната; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребно виж цялата обява »
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания,гр.Шумен   гр.Шумен   0 Лв. 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“. Капацитет- 14 места; Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която създава условия за отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда близка до семейната; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребнос виж цялата обява »
 Клубове на инвалидите - гр. Шумен.   гр.Шумен   0 Лв. 
Клуб на инвалидите – гр. Шумен, ул.“Тракия”№8, тел.:054/832 201 Клуб на военноинвалидите – гр. Шумен, бул.“Мадара”№28, вх.4, тел.:054/832215. виж цялата обява »
 Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Шумен.   гр.Шумен   0 Лв. 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Социалната работа в Комплекса се предоставя в три центъра: * Център за обществена подкрепа с капацитет 79 лица месечно; * Звено “Майка и бебе” с капацитет 6 лица; * Център за работа с деца на улицата – капацитет 15 лица месечно. гр. Шумен, ул.”Димитър Благоев”№10 Директор – В. Господинов виж цялата обява »
 Обществена трапезария гр. Шумен. Предлага безплатно хранене.   гр.Шумен   0 Лв. 
Обществена трапезария Трапезарията предлага безплатно хранене за лица, изпаднали в безпомощност, поради липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотни стари хора и инвалиди, получаващи минимални пенсии и скитащи и безпризорни лица. Капацитетът й е 90 места. гр. Шумен, ул.“Васил Левски” №4, Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 1 виж цялата обява »
 Домашен социален патронаж - с. Царев брод, общ. Шумен.   Шумен област   0 Лв. 
Домашен социален патронаж Социалното заведение е с капацитет 200 места. Предоставя социална услуга „Доставяне на храна”. с. Царев брод, общ. Шумен, ул.”Васил Коларов”№14 Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 103 виж цялата обява »
 Домашен социален патронаж - гр. Шумен, ул.”Възрожденец”№17   гр.Шумен   0 Лв. 
Домашен социален патронаж Социалното заведение е с капацитет 200 места, от които 20 за социалната услуга домашни грижи и 180 места за социалната услуга доставяне на храна в дома. Всички лица, обслужвани от Домашния патронаж получават помощ от специалисти при решаване на здравни, социални и правни въпроси. Към Домашния социален патронаж има с виж цялата обява »
 Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“, гр.Шумен   гр.Шумен   0 Лв. 
Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“ Дневния център за деца с увреждания е с капацитет 36 места и предлага дневни грижи, рехабилитация, обучение, консултации за деца със специални нужди и техните семейства. Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 12 места е разкрит през 2004 г. в сградата на Дневн виж цялата обява »
 Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Лозево, Община Шумен.   Шумен област   0 Лв. 
Дом за възрастни с умствена изостаналост. Домът е с капацитет до 90 души, които получават целодневни грижи, медицинско обслужване, социално-правни консултации при нужда, трудотерапия и културтерапия. с. Лозево, Община Шумен Директор – Ж. Желев, тел.:054/801 102, 801 184 виж цялата обява »
 Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски”, гр. Шумен   гр.Шумен   0 Лв. 
Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски” Домът е форма на институционална услуга, има отделение за лежащо болни. Предлага целодневни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на домуващите. Капацитетът на социалното заведение е 110 места. гр. Шумен, м.“Мантово лозе” Директор – M. Събева, тел.:054/802 263 виж цялата обява »
 сладак пелин иэвлек a.annua   гр.София   0 Лв. 
Предлагам спиртен иэвлек от сладак пелин a.annua 100мл раэфасовки Цена по договаряне виж цялата обява »
 Търся да гледам възрастни болни хора - 24 часа   гр.София   750 Лв. 
Търся работа за гледане на болни и възрастни хора за 24часа. Медицинско лице на 58 години търси работа за гледане на възрастни и болни хора в София. Имам 15 години опит в тази област. Аз съм мила грижовна и отговорна. виж цялата обява »
 слухов апрат   гр.Бургас   250 Лв. 
продавам,нов слухов апарат.тел.0885874510 виж цялата обява »
 Лабаратория за производство на слухови апарати   гр.Пловдив   4000 Лв. 
Продавамe пълно оборудвана лаборатория за производство на вътреканални слухови апарати и отливки - сервизна дейност: Полирмотор, Аспирация, Смесител- силикон, Микромотор, Комлект инструменти за микромотора, Ултравиолетова печка, Кана за гел, Термокана за гел с термометър, Котлон с тенджера за восък, Цифров термометър за восък със стойка. Машинит виж цялата обява »
 Шофьорски курс за хора с увредени краиници.   България   0 Лв. 
ШОФЬОРСКИ КУРС, КАТЕГОРИЯ Б ЗА ХОРА С УВРЕДЕНИ КРАЙНИЦИ. ЗА ИНФОРМАЦИЯ - GSM 0899 613 567. виж цялата обява »
 Продава инвалидни колички и патерици.   гр.София   0 Лв. 
ПРОДАВА инвалидни колички, употребявани, патерици тип канадки. Тел. 0887749933, 02/4442211 виж цялата обява »
 УПОТРЕБЯВАНИ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ И ПАТЕРИЦИ.   гр.София   0 Лв. 
ПРОДАВА инвалидни колички, употребявани, патерици тип канадки. Тел. 0887749933, 02/4442211 виж цялата обява »
 Грижи за възрастни и болни хора у дома   гр.София   20 Лв. 
Все по-голяма е необходимостта от хора, които имат добро сърце и умения да полагат грижи за възрастни и болни хора. Забързаното и ангажирано ежедневие не ни позволява да се грижим за близките, които имат нужда от нас. Когато решим да наемем човек да ни помага, искаме той да се отнася с уважение и разбиране, да бъде коректен и способен асистент, бол виж цялата обява »
 Шофьорски курсове за хора с увреждания.   гр.София   0 Лв. 
Шофьорски курсове за хора с увреждания - „Тара-М 95” ЕООД. Ст. Иванов е инструктор с адаптираното AUDI за хора с увреждания. www.tara-m.net тел.0899613567 виж цялата обява »
 ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ КАТЕГОРИЯ „В” ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ   гр.София   0 Лв. 
ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ КАТЕГОРИЯ „В” ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ КОРМУВА СЕ НА АВТОМОБИЛ „АУДИ” С АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ И Е ЕДИНСТВЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРАН И АДАПТИРАН ЗА ПО-ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ ТЕЛ: 02 834 0149, 0899 613 567 www.y-shkola.com виж цялата обява »
 Продава употребявани инвалидни колички и патерици.   гр.София   0 Лв. 
ПРОДАВА инвалидни колички, употребявани, патерици тип канадки. Тел. 0887749933, 02/4414120 виж цялата обява »
 Продава акумулаторни инвалидни колички.   гр.Пловдив   900 Лв. 
ПРОДАВАМ акумулаторни инвалидни колички, 3 броя, модел ПРИТ, 2011 г, нововнос, отлично състояние - 900 лв/брой. Тел. 0879188625 виж цялата обява »
 Логопед, аутизъм, заекване, консултации | Logosbg.net   гр.София   0 Лв. 
Логопед - психолог предлага професионални консултации и терапия на деца с комуникативни дефицити, аутизъм, заекване, езикови проблеми и емоционално-поведенчески нарушения. Психотерапия и цялостна рехабилитация и корекция от психологическа гледна точка. виж цялата обява »
 Помощни средства за деца с увреждания.   България   0 Лв. 
Колички за деца с увреждания, специални проходилки, позициониращи уреди и столове, средства за рехабилитация, детски тоалетни столове, детски столове за баня. Контакти. За въпроси и коментари: info@adapt.bg http://www.adapt.bg Тел. +359 893466601 виж цялата обява »
 Инвалидите имат право на безплатни бастуни, колички, проходилки   България   0 Лв. 
Инвалидите имат право на безплатни бастуни, колички, проходилки.... „Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения”, като: акумулаторни инвалидни колички, рингови инвалидни колички, инвалидни колички, задвижвани с чужда помощ, тоалетни столове, столове за баня ... За безплатно получаване на медицински изделия и помощни средст виж цялата обява »
 Инвалидни колички и помощни средства за хора с увреждания.   България   0 Лв. 
Безплатни инвалидни колички и помощни средства за хора с увреждания и деца в неравностойно положение. Медицински изделия, столове за баня, декубитални дюшеци, проходилки и патерици за ефективна рехабилитация и социална интеграция. За контакти и повече информация за предлаганите от нас услуги посетете фирмения ни сайт. www.meyra.bg Тел 02/9433838 виж цялата обява »
 Шофьорски курсове за инвалиди. ЗА ХОРА С УВРЕДЕНИ КРАИНИЦИ.   гр.София   0 Лв. 
Шофьорски курсове категория B. За хора с увредени ръка и крак, или само с двата крака. РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ. КОРМУВА СЕ НА АВТОМОБИЛ "АУДИ" С АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ. В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ. ТАРА М, гр. София. www.Y-shkola.com ТЕЛ: 02/834 0149, 0879 18 27 99, 0899 613 567, Инструктор: Стефан Иванов виж цялата обява »
Pages: 1 | 2 | next >>
© Avanta.Cc Version - Далавера, Created 2010   Черен списък - Обяви
HI-FI и DJАпартаменти под наемМузикални инструментиИмотиСтроителствоРабота в ЧужбинаПочивка на МОРЕАвто БорсаРабота, JobsВендинг АвтоматиПочивки на планинаРаботаСинтезатори, КлавириСелскостопанска БОРСАGoogle Inc.АвантаБанкови кредити